vandon.com.vn

Kỹ năng Luyện viết Tiếng Anh là một trong bốn kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất trong Tiếng Anh. Cũng như các kỹ năng khác, bạn chỉ có thể cải thiện kỹ năng luyện viết bằng cách viết thật nhiều. Các bài viết sau đó được gửi tới giáo viên của bạn để đánh giá và chỉnh sửa lại các lỗi. Nhưng nếu bạn không có ai đó để hỏi, bạn sẽ cần một người bạn luôn ở bên cạnh bạn để giúp bạn nhận ra các lỗi trong bài viết của bạn bất cứ lúc nào. Grammarly là một trong những người bạn tuyệt vời có thể giúp bạn cải thiện nhanh chóng Kỹ năng luyện viết Tiếng Anh. Tại sao vậy?