vandon.com.vn

Việc thêm Image Textures vào Material là một trong những kỹ năng cơ bản trong quá trình tạo vật liệu cho từng phần của nhân vật cũng như của bối cảnh. Và trong đoạn video dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu 2 cách để thêm hình ảnh (Image Textures) vào một vật liệu (Material) trong Blender Cycles 2.79.

In this tutorial, we will learn how to add an HDR image in Blender Cycles 2.78. Let’s see how it can be done.

Bạn tạo hình một vật thể với bề mặt nhẵn và không có các chi tiết trên bề mặt. Sau đó, bạn quyết định thêm một số các chi tiết như ốc vít,... lên bề mặt của một vật thể. Bạn có thể tạo hình các ốc vít, sau đó gắn chúng vào bề mặt của vật thể trên. Tuy nhiên, nếu những chi tiết này không thực sự quan trọng hoặc bạn không muốn mất quá nhiều thời gian cũng như tài nguyên máy sau khi thêm ốc vít lên bề mặt, bạn có thể chọn cách sơn ốc vít sử dụng Alpha Brush vào các vị trí bạn muốn trên Image Textures của vật thể và kết xuất thành hình ảnh Normal Map trong Blender Cycles 2.79.

Bạn đang muốn tạo hình nhanh sàn gỗ và Render nó cùng với các phần khác trong bối cảnh mà bạn tạo ra. Trong đoạn video dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách tạo nhanh sàn gỗ trong chỉ 2 phút với Blender Cycles 2.79.

Bạn có hình ảnh Normal Map về chi tiết bề mặt vật thể và bạn muốn áp dụng Normal Map đó vào lưới của vật thể đó để hiển thị chi tiết của vật thể. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cách thêm Normal Map vào Material trong Blender Cycles 2.79 sử dụng Node Editor.