vandon.com.vn

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo các bản sao của một khối vuông và xoay vòng chúng quanh gốc tọa độ tạo thành một vòng tròn sử dụng Array Modifier trong . Giờ, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết cách thực hiện kỹ thuật này.

In this tutorial, we will learn how to add an HDR image in Blender Cycles 2.78. Let’s see how it can be done.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm ảnh HDR vào Blender Cycles 2.78. Xin mời các bạn cùng theo dõi chi tiết trong video hướng dẫn và bài viết dưới đây.

Bạn muốn tạo sóng khi chiếc ván lướt trên mặt hồ, tạo dấu chân trên tuyết khi bước đi, hoặc tô màu cho bức tranh mỗi khi chiếc bút vẽ di chuyển,... Tất cả các thao tác này đều có thể được thực hiện một cách dễ dàng nhờ công cụ Dynamic Paint trong Blender 2.78. Giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết cách thực hiện.