vandon.com.vn

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo các bản sao của một khối vuông và xoay vòng chúng quanh gốc tọa độ tạo thành một vòng tròn sử dụng Array Modifier trong . Giờ, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết cách thực hiện kỹ thuật này.