vandon.com.vn

Bạn đã tạo hình một nhân vật và làm cho nhân vật có thể bước đi tại chỗ trong quá trình Animation nhân vật. Giờ, bạn muốn nhân vật di chuyển theo một quỹ đạo bạn muốn? Bạn có thể sử dụng Follow Path Constraint để làm cho nhân vật di chuyển theo quỹ đạo bạn vẽ ra và thay đổi tốc độ của nhân vật sử dụng Constraint này.

In this video, Blender Cookie Channel will be giving you a tour of the interface, navigation, modelling, animation, shading, lighting and Rendering with Cycles. Let's get started.

Trong video trước, mình đã hướng dẫn cách Render video trong Blender 2.8. Giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu cách Render một video trong Blender Eevee một cách nhanh chóng mà không phải tốn nhiều thời gian như khi Render video sử dụng Blender Cycles. Nếu bạn yêu thích video này, vui lòng nhấn đăng ký theo dõi kênh trên YouTube để cập nhật những video mới nhất nhé.

If you want to BECOME A PHOTOSHOP EXPERT, this course is right for you. In this course, you will learn 35 PROFESSIONAL PHOTOSHOP TUTORIALS step by step. Let's take a look at this course.

In this video, we will learn about animation in Blender. This great video was shared by Blender Cookie on YouTube. Let's get started.