vandon.com.vn

In this video, we will learn how to create a simple, but rather effective character rig in Blender. This great video was shared by Sebastian Lague Channel on YouTube. Let's see how it can be done.

Bạn đã tạo hình một nhân vật và làm cho nhân vật có thể bước đi tại chỗ trong quá trình Animation nhân vật. Giờ, bạn muốn nhân vật di chuyển theo một quỹ đạo bạn muốn? Bạn có thể sử dụng Follow Path Constraint để làm cho nhân vật di chuyển theo quỹ đạo bạn vẽ ra và thay đổi tốc độ của nhân vật sử dụng Constraint này.

In this tutorial, we will learn how to create, animate an adventurous boy in Blender. This great tutorial was shared by Darrin Lile on YouTube. Let's get started.

Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ bản cách tạo hình một nhân vật trong Blender. Video được chia sẻ bởi Sebastian Lague trên YouTube. 

In this video, we will learn how to model, texture and rig a character in Blender. This great tutorial was shared by Sebastian Lague on YouTube. Let's see how it can be done.

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn một chuỗi Video hết sức chi tiết về cách tạo hình và hiệu ứng chuyển động chú bé thích phiêu lưu trong Blender. Chuỗi Video được chia sẻ bởi Darrin Lile trên YouTube.