vandon.com.vn

In this article, I will show you 6 steps to move objects on a path in Blender 2.7. Let's get started.

Có nhiều cách tạo chuyển động của vật thể trong Blender. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cách tạo chuyển động của một vật thể theo một quỹ đạo (đường cong, đường tròn,...) định sẵn trong Blender 2.7 sử dụng tính năng Follow Path. Mời các bạn cùng theo dõi.

Bạn đã tạo hình một nhân vật và làm cho nhân vật có thể bước đi tại chỗ trong quá trình Animation nhân vật. Giờ, bạn muốn nhân vật di chuyển theo một quỹ đạo bạn muốn? Bạn có thể sử dụng Follow Path Constraint để làm cho nhân vật di chuyển theo quỹ đạo bạn vẽ ra và thay đổi tốc độ của nhân vật sử dụng Constraint này.

Bạn có một vật thể. Và bạn muốn vật thể đó di chuyển theo một quỹ đạo được vẽ sẵn trong Blender?  Trong đoạn video dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu cách di chuyển một đĩa bánh quy theo quỹ đạo cong được vẽ bởi Bezier Curve và sử dụng Follow Path Constraint để di chuyển vật thể theo quỹ đạo cong đó cũng như điều chỉnh tốc độ di chuyển của đĩa bánh đó.