vandon.com.vn

Tùy biến giao diện WordPress

Kết thúc bài 9, bạn đã có thể tùy chỉnh giao diện cho Website của mình. Tiếp theo, bạn cần thêm các tính năng mở rộng vào Website sử dụng công cụ Widgets trong trang quản trị.

Bạn muốn bổ sung một quảng cáo hoặc hiển thị danh sách bài viết mới nhất trong khu vực Header. Tuy nhiên, Theme WordPress bạn đang sử dụng lại không hỗ trợ bạn thực hiện thao tác này. Trong bài viết này, WP Beginner sẽ gợi ý cho bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất giúp bạn có thể bổ sung nhanh chóng một Widget vào khu vực Header trên Website WordPress của bạn.