vandon.com.vn

Trong quá trình thiết lập bối cảnh, làm thế nào để có thể di chuyển nhanh một vật đến một vị trí khác như đặt những chiếc đĩa dưới đất lên trên mặt bàn? Trong đoạn video này, chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng công cụ Snap và con trỏ 3D Cursor với tính năng Selection to 3D Cursor và Cursor to Selected để thực hiện nhanh chóng thao tác này nhé.

Khi bạn tạo hình một vật thể có cấu tạo đối xứng nhau thì việc sử dụng Mirror Modifier sẽ giúp bạn giảm bớt thao tác tạo hình bằng việc bạn chỉ cần tạo một nửa vật thể và dùng Mirror Modifier để tạo nửa đối xứng của vật thể đó. Trong đoạn video dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tạo phần đối xứng của vật thể sử dụng Mirror Modifier kết hợp với con trỏ 3D Cursor và Origin trong Blender 2.79.