vandon.com.vn

Tưởng tượng bạn có một chiếc bát và có 2 quả cam bên trong. Khi đó, nếu bạn muốn di chuyển/xoay/thu phóng cả 3 vật thể đó cùng lúc, bạn phải chọn cả 3 vật thể đó. Điều đó sẽ khiến bạn mất thêm thời gian trong quá trình di chuyển, sắp xếp bối cảnh. Một giải pháp là thay vì phải chọn cả 3, bạn chọn chiếc bát và di chuyển/xoay/thu phóng nó. Cùng lúc đó, 2 quả cam trong cái bát cũng di chuyển/xoay/thu phóng đồng thời với những thay đổi của cái bát. Để làm được điều đó, bạn cần thiết lập quan hệ cha-con giữa chiếc bát và 2 quả cam. Hãy cùng theo dõi đoạn video dưới đây để xem chi tiết cách thức thiết lập cũng như hủy bỏ quan hệ cha- con giữa các đối tượng trong Blender 2.79.

Thông thường, khi bạn nhấn phím E để Extrude một hoặc nhiều mặt/cạnh/điểm. Tuy nhiên, thao tác này cũng chưa phải là nhanh nhất. Nếu bạn muốn Extrude nhanh một điểm/ mặt theo một hình nào đó, thao tác trong đoạn video dưới đây có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn.