vandon.com.vn

Bạn có một vật thể. Và bạn muốn vật thể đó di chuyển theo một quỹ đạo được vẽ sẵn trong Blender?  Trong đoạn video dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu cách di chuyển một đĩa bánh quy theo quỹ đạo cong được vẽ bởi Bezier Curve và sử dụng Follow Path Constraint để di chuyển vật thể theo quỹ đạo cong đó cũng như điều chỉnh tốc độ di chuyển của đĩa bánh đó.

Bạn đang tìm hiểu về các ràng buộc Constraint trong Blender? Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng một trong các Constraint là Maintain Volume Constraint để thay đổi hình dạng của một quả bóng. Nếu bạn thấy video này hữu ích, xin vui lòng theo dõi Kênh Youtube để cập nhật những video mới nhất nhé.