vandon.com.vn

Trong quá trình tạo hình, việc chọn nhanh các điểm, các cạnh và các mặt thuộc cùng một vòng cắt là một trong những kỹ thuật cơ bản nhưng lại hết sức quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta cùng đi chi tiết cách thức thực hiện kỹ thuật này.