vandon.com.vn

Bạn đang muốn vẽ một tam giác trong Illus trator? Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu 2 kỹ thuật:

  • Vẽ tam giác sử dụng Polygon Tool
  • Vẽ tam giác sử dụng Pen Tool