vandon.com.vn

Việc sử dụng các ô kẻ như vở ô li trong quá trình thiết kế sẽ giúp bạn có thể tiết kiệm được kha khá thời gian. Vậy làm thế nào để hiển thị các ô kẻ và điều chỉnh kích thước giữa các ô kẻ đó trong Illustrator? Chúng ta sẽ cùng đi chi tiết trong bài viết dưới đây.

Bạn đang muốn vẽ một tam giác trong Illus trator? Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu 2 kỹ thuật:

  • Vẽ tam giác sử dụng Polygon Tool
  • Vẽ tam giác sử dụng Pen Tool