Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

Hướng dẫn tạo Menu Responsive sử dụng HTML5 + Bootstrap

Bạn muốn lập trình một website có thể hiển thị tốt trên tất cả các thiết bị bằng HTML5? Bootstrap có thể giúp bạn tạo ra một Website Responsive bằng cách sử dụng thư viện CSS và JS của nó, thay vì bạn phải tự viết. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo môt Menu Responsive sử dụng HTML5 và Bootstrap.