Tạo hình người tuyết trong Blender 2.7

Trong bài viết này, mình xin giới thiệu video hướng dẫn tạo hình người tuyết trong Blender 2.7 của BornCG Youtube Channel. Mời các bạn theo dõi Video và một số các điểm chính trong Video dưới đây.

 

 

Sau khi tạo hình thành công, bạn sẽ có người tuyết như hình dưới:

Giờ chúng ta sẽ đi chi tiêt những thao tác chính trong Video này.

Bước 1: Xóa khối vuông khỏi bản vẽ Blender 2.7 bằng cách nhấp chuột phải vào khối vuông (mục 1) » Chọn Delete (mục 2) để xóa khối vuông khỏi bản vẽ.

 

Bước 2: Tạo khung người tuyết (Từ 2:24 đến 7:24):

Để có thể tạo khung người tuyết, chúng ta sẽ bắt đầu thêm mới các khối cầu và sắp xếp chúng chồng lên nhau như trong hình bằng cách thực hiện các bước sau:

Bước 2.a. Thêm mới 1 khối cầu

Trong chế độ Object Mode, bạn chọn Add (phím tắt: Shift + A) (mục 1) » Chọn Mesh (mục 2)  » Chọn UV Sphere (mục 3) để thêm khối cầu như trong mục 4.

Bước 2.b. Để dễ dàng hơn cho việc sắp xếp các khối cầu đó, bạn có thể nhần phím Numpad 1 (hoặc chọn View » Front ) để xem mặt trước của khối cầu.

 

Bước 2.c: Nhấn tổ hợp phím Shift + D để tạo thêm 1 bản sao của khối cầu. Sau đó, di chuyển chuột, bạn sẽ thấy khối cầu thứ 2 mà bạn vừa tạo di chuyển theo. Tiếp đó, bạn nhấn chuột phải, bạn vẫn sẽ thấy khối cầu đó. Thực tế, là bạn đang có 2 khối cầu có cùng kích thước và nằm cùng 1 vị trí.

Bước 2.d: Nhấn chuột trái vào mũi tên màu xanh, đồng thời di chuyển chuột lên trên (mục 1) để di chuyển khối cầu thứ 2 theo trục Z, bạn sẽ thấy khối cầu thứ 2 được xếp lên trên khối cầu thứ 1 như hình dưới:

Bước 2.e: Nhấn phím S, sau đó di chuyển chuột để thu nhỏ khối cầu thứ 2 (khối cầu nằm trên) và di chuyển khối cầu đến vị trí tương tự Bước 2.d như hình dưới:

Bước 2.f: Thực hiện tương tự, nhấn tổ hợp phím Shift + D để tạo ra khối cầu thứ 3, là bản sao của khối cầu thứ 2. Sau đó, di chuyển khối cầu thứ 3 nằm lên trên khối cầu thứ 2:

Bước 2.g: Nhấn phím S để thu nhỏ kích thước khối cầu thứ 3 và di chuyển khối cầu thứ 3 nằm trên khối cầu thứ 2:


Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

TÌM KIẾM

SINH NHẬT 5 - TRIỆU BẤT NGỜ