Chuyển nhanh giữa các chế độ Object, Edit, Weight Paint và Pose Mode

Việc sử dụng các phím tắt sẽ giúp bạn rút ngắn rất nhiều thời gian trong quá trình thiết kế đồ họa 3D sử dụng Blender. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng phím tắt để chuyển nhanh giữa các chế độ Object, Edit, Weight Paint và Pose Mode. 

 

Trước tiên, bạn cần lựa chọn vật thể bằng cách nhấp chuột phải vào vật thể đó.

I. CHUYỂN ĐỔI NHANH GIỮA CHẾ ĐỘ OBJECT MODE VÀ EDIT MODE

» Xem thêm bài viết về Object Mode và Edit Mode trong Blender 2.7

- Trong hình dưới, bạn đang ở chế độ Object Mode:

- Nhấn phím Tab để chuyển sang chế độ Edit Mode:

- Hiện tại, bạn đang ở chế độ Edit Mode. Nhấn phím Tab một lần nữa để chuyển về chế độ Object Mode.

II. CHUYỂN ĐỔI GIỮA CHẾ ĐỘ OBJECT MODE VÀ WEIGHT PAINT MODE

- Tương tự, bạn đang ở chế độ Object Mode:

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab để chuyển sang chế độ Weight Paint Mode:

- Ngược lại, giờ bạn đang ở chế độ Weight Paint Mode. Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab để chuyển về chế độ Object Mode.


Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

TÌM KIẾM

SINH NHẬT 5 - TRIỆU BẤT NGỜ