Xây dựng mô hình một thành phố trong Blender 3D

Trong video này, chúng ta sẽ học cách xây dựng mô hình một thành phố sử dụng Blender 3D. Video được chia sẻ bởi kênh Blender Guru trên YouTube.

 

 

I. Thông tin

  • Chế độ Render: Cycles Render
  • Thời lượng video: Rất dài (1:02:48)
  • Textures: Có
  • Mức độ: Nâng cao

II. Tải về

» Tải về tệp tin Finished.blend

» Tải về BuildingHighRise504

» Tải về BuildingHighRise504_mirrormap

» Tải về Low Poly Truck

» Tải về Low Poly Car

» Tải về Helicopter Sound

III. Images

 

 

(Nguồn: http://www.blenderguru.com/tutorials/how-to-create-a-city/ )


Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

TÌM KIẾM

SINH NHẬT 5 - TRIỆU BẤT NGỜ