Cắt một lỗ tròn trên khối hộp sử dụng công cụ Knife Project trong Blender 2.77

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng công cụ Knife Project để cắt một lỗ tròn trên khối hộp. Bạn có thể chọn cắt lỗ tròn trên một mặt hoặc cắt cả hai mặt của khôi hộp đó sử dụng tùy chọn Cut through của công cụ Knife Project. Giờ, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết.

 

    • Xem hướng dẫn qua Video:

Bước 1: Thêm mới một khối hộp bằng cách nhấn tổ hợp phím Shift + A » Mesh » Cube

Add a new cube in Blender

Bước 2: Thêm mới một vòng tròn sử dụng tổ hợp phím Shift + A » Mesh » Circle

add-new-circle-in-blender-2-77

Bước 3: Nhấn phím R, sau đó nhấn phím X rồi nhập vào giá trị "90" để dựng vòng tròn lên, tạo một góc 90º với trục x.

rotate-the-circle-90-degrees-around-the-x-axis-in-blender

 

Bước 4: Nhấn phím Numpad 5 để chuyển từ chế độ Perspective (persp) sang chế độ Orthographic (ortho) (» Đọc thêm bài viết: How to switch between Perspective (Persp) and Orthographic (Ortho) Views in Blender ).

enter-numpad-5-to-switch-from-perspective-view-mode-to-orthographic-view-mode-in-blender-2

Bước 5:  Nhấn phím Numpad 1 để nhìn mặt trước của khối hộp

enter-numpad-1-to-view-from-the-front-of-the-cube-in-blender-2

Bước 6: Nhấn phím G để di chuyển tâm của vòng tròn đến tâm của khối hộp » Nhấn phím S để thu nhỏ vòng tròn lại.

press-the-s-key-to-scale-the-circle-in-blender

Bước 7: Nhấn A để bỏ chọn đối tượng » Nhấn giữ phím Shift, đồng thời nhấp chuột phải vào vòng tròn trước, sau đó nhấp chuột vào khối hộp.

select-both-the-circle-and-the-cube-in-blender-2

Bước 8: Chuyển sang chế độ Edit Mode bằng cách nhấn phím Tab. Trong bảng điều khiển Mesh Tools ở bên trái, bạn lựa chọn thẻ Tool » chọn Knife Project. Nhấn phím T nếu bạn không thấy bảng điều khiển Mesh Tools trên màn hình.

select-knife-project-in-the-mesh-tools-in-blender

 

Tới bước này, bạn có thể thực hiện một trong hai cách cắt sau:

I. Cách 1 - Sử dụng tùy chọn Cut through

Nếu bạn sử dụng tùy chọn Cut through của công cụ Knife Project, bạn sẽ cắt xuyên qua cả 2 mặt của khối hộp (mặt trước và sau)

use-cut-through-tool-in-knife-project-in-blender-2-77

 

Nhấn phím Delete » Chọn Faces để cắt lỗ trên khối hộp.

enter-delete-faces-to-delete-the-selected-faces-in-blender-2-77

II. Cách 2 - Không sử dụng tùy chọn Cut through

Nếu bạn bỏ chọn tùy chọn Cut through trong Knife Project, bạn sẽ chỉ cắt được mặt trước của khối hộp mà không thể cắt xuyên qua mặt sau

cut-a-hole-without-using-cut-through-tool-in-knife-project-in-blender-2-77

Nhấn phím Delete » Chọn Faces để cắt một lỗ trên mặt trước của khối hộp

delete-face-to-cut-a-hole-in-the-front-of-the-cube-in-blender-2-77

 

 

(Source:

Save


Ngôn ngữ

Kiến thức Blender cơ bản

Hải sản Vân Đồn

TÌM KIẾM

SINH NHẬT 5 - TRIỆU BẤT NGỜ