Kiến thức Blender cơ bản dành cho người mới

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các kiến thức Blender cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Chuỗi video được chia sẻ bởi Jacob Lewis Channel trên YouTube.

Hướng dẫn bao gồm 4 phần:

1. Phần 1

Giới thiệu qua giao diện người dùng (User Interface)  và User Preferences trong Blender.

2. Phần 2

Giới thiệu cửa sổ 3D View trong Blender

 

3. Phần 3

Giới thiệu cách kết xuất ra 1 hình ảnh, cách lưu 1 tệp tin và các tùy chọn kết xuất

4. Phần 4

Hướng dẫn cách dựng một ngôi nhà đơn giản và kết xuất nó trong chế độ Cycles Render. Giới thiệu tính năng Extrude, Pivot Points và các vật liệu phát sáng.

 

 

(Nguồn: Video từ Jacob Lewis Channel trên YouTube)

Save


Ngôn ngữ

Kiến thức Blender cơ bản

Hải sản Vân Đồn

TÌM KIẾM

SINH NHẬT 5 - TRIỆU BẤT NGỜ