Tạo hình cỏ cây, hoa lá, đá trong Blender

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo hình cỏ cây, hoa lá, đá trong Blender. Video được chia sẻ bởi kênh CG Geek trên YouTube.

 

 

I. Thông tin

  • Phiên bản: Blender 2.75
  • Danh mục: Low Poly
  • Chủ đề: Thiên nhiên
  • Chế độ Render: Cycles Render

II. Tải về

Video cách tạo ra các Textures tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=ThBxH2UyRWM

Tải về các Textures:

http://cgtextures.com/texview.php?id=107199&PHPSESSID=d6b02rc08c1fnigc07klqkpc47

http://cgtextures.com/texview.php?id=28003&PHPSESSID=d6b02rc08c1fnigc07klqkpc47

http://cgtextures.com/texview.php?id=111257&PHPSESSID=d6b02rc08c1fnigc07klqkpc47

http://cgtextures.com/texview.php?id=107175&PHPSESSID=d6b02rc08c1fnigc07klqkpc47

http://cgtextures.com/texview.php?id=56219&PHPSESSID=d6b02rc08c1fnigc07klqkpc47

III. Hình ảnh trong Video

 

 

(Video được chia sẻ trên kênh CG Geek - YouTube)

 


Ngôn ngữ

Kiến thức Blender cơ bản

Hải sản Vân Đồn

TÌM KIẾM

SINH NHẬT 5 - TRIỆU BẤT NGỜ