Blender 2.7 Cơ bản #2: Xóa các điểm (Vertices), cạnh (Edges) và các mặt (Faces)

Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu cách xóa bỏ một đối tượng trong Blender 2.7. Ở bài viết này, mình sẽ giới thiệu cách xóa các điểm (Vertices), cạnh (Edges) và các mặt (Faces).

 

Trước tiên, để có thể xóa bỏ các điểm ( cạnh hoặc mặt), bạn cần chuyển sang chế độ Edit Mode bằng cách nhấp chuột chọn chế độ Edit Mode hoặc nhấn phím Z để chuyển nhanh ( » Xem chi tiết bài viết Blender 2.7 Cơ bản #1: Object Mode và Edit Mode trong Blender )

I. XÓA CÁC ĐIỂM ( DELETE » VERTICES )

Sau khi đã chuyển sang chế độ Edit Mode thành công (mục 1), bạn sẽ thấy:

Mặc định, bạn sẽ thấy biểu tượng khối hộp  được chọn (mục 2). Lúc này, bạn sẽ lựa chọn các điểm (đỉnh) bao quanh vật thể. Giả sử, mình lựa chọn điểm A bằng cách nhấp chuột phải vào điểm A được đánh dấu như trong hình. Và gọi các điểm lân cận của điểm A là B, C, D.

Tiếp tục nhấn Delete » Chọn Vertices để xóa điểm A:

Và đây là kết quả bạn thu được:

So sánh 2 kết quả trước và sau khi xóa điểm A, bạn sẽ thấy:

Điểm A đã bị xóa bỏ, và các cạnh nối từ 1 điểm đến điểm A cũng biến mất ( cạnh AB, AC, AD). Tuy nhiên, các đỉnh B, C, D vẫn giữ lại.

Chú ý: Bạn cũng có thể xóa các điểm cùng lúc bằng cách nhấn giữ phím   Shift   , đồng thời nhấp chuột phải lần lượt vào các điểm bạn cần xóa. Sau đó nhấn phím Delete » Chọn Vertices.


Ngôn ngữ

Kiến thức Blender cơ bản

Hải sản Vân Đồn

TÌM KIẾM

SINH NHẬT 5 - TRIỆU BẤT NGỜ