Blender 2.7 Cơ bản #1: Object Mode và Edit Mode trong Blender

Blender 2.7 gồm 6 chế độ: Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Paint, Weight Paint và Texture Paint. Trong bài viết này, mình sẽ đề cập đến 2 chế độ Object Mode và Edit Mode.

 

I. PHÍM TẮT CHUYỂN ĐỔI NHANH GIỮA CHẾ ĐỘ OBJECT MODE VÀ EDIT MODE

- Phím tắt:   Z  

II. OBJECT MODE

Thực hiện các thao tác trên đối tượng như:

1. Chọn đối tượng

 

Trong hình trên, bạn có thể thấy có 2 vật thể: chiếc ly và khối cầu. Muốn chọn đối tượng chiếc ly, bạn chọn chế độ Object Mode » Nhấp chuột phải vào chiếc ly

2. Di chuyển vị trí của đối tượng trong bản vẽ

 

Để có thể di chuyển vị trí đối tượng, bạn nhấp chuột phải vào đối tượng, sau đó nhấn phím   G   và di chuyển chuột. Khi bạn di chuyển chuột, đối tượng được chọn cũng di chuyển theo. Bạn chọn vị trí đặt vật thể, sau đó nhấp chuột trái để kết thúc quá trình di chuyển vật thể. Ngược lại, bạn nhấn chuột phải để đặt vật về chỗ cũ.

3. Thay đổi kích thước vật thể

Bạn có thể thay đổi kích thước vật thể bằng cách nhấp chuột phải vào vật thể để lựa chọn vật thể » Nhấn phím   S   » Di chuyển chuột để phóng to (thu nhỏ) vật thể.

Chú ý: Sau khi đã lựa chọn được kích thước vật thể, bạn nhấp chuột trái để kết thúc quá trình thay đổi kích thước vật thể. Để hủy bỏ, bạn nhấp chuột phải

 4. Xoay vật thể

Bạn có thể xoay vật thể bằng cách nhấp chuột phải vào vật thể cần xoay » Nhấn phím   R   » Di chuyển chuột để xoay vật thể. Sau khi bạn xoay vật thể đến vị trí bạn muốn, nhấp chuột trái để hoàn tất quá trình xoay vật thể. Ngược lại, nhấp chuột phải để đặt vật thể về chỗ cũ.


Ngôn ngữ

Kiến thức Blender cơ bản

Hải sản Vân Đồn

TÌM KIẾM

SINH NHẬT 5 - TRIỆU BẤT NGỜ