Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

Thông thường, khi bạn nhấn phím E để Extrude một hoặc nhiều mặt/cạnh/điểm. Tuy nhiên, thao tác này cũng chưa phải là nhanh nhất. Nếu bạn muốn Extrude nhanh một điểm/ mặt theo một hình nào đó, thao tác trong đoạn video dưới đây có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn.
 
Trong quá trình thiết lập bối cảnh, làm thế nào để có thể di chuyển nhanh một vật đến một vị trí khác như đặt những chiếc đĩa dưới đất lên trên mặt bàn? Trong đoạn video này, chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng công cụ Snap và con trỏ 3D Cursor với tính năng Selection to 3D Cursor và Cursor to Selected để thực hiện nhanh chóng thao tác này nhé.
 
Bạn đã tạo hình một nhân vật và làm cho nhân vật có thể bước đi tại chỗ trong quá trình Animation nhân vật. Giờ, bạn muốn nhân vật di chuyển theo một quỹ đạo bạn muốn? Bạn có thể sử dụng Follow Path Constraint để làm cho nhân vật di chuyển theo quỹ đạo bạn vẽ ra và thay đổi tốc độ của nhân vật sử dụng Constraint này.
 
Bạn có một vật thể. Và bạn muốn vật thể đó di chuyển theo một quỹ đạo được vẽ sẵn trong Blender?  Trong đoạn video dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu cách di chuyển một đĩa bánh quy theo quỹ đạo cong được vẽ bởi Bezier Curve và sử dụng Follow Path Constraint để di chuyển vật thể theo quỹ đạo cong đó cũng như điều chỉnh tốc độ di chuyển của đĩa bánh đó.
 
Bạn tạo hình một vật thể với bề mặt nhẵn và không có các chi tiết trên bề mặt. Sau đó, bạn quyết định thêm một số các chi tiết như ốc vít,... lên bề mặt của một vật thể. Bạn có thể tạo hình các ốc vít, sau đó gắn chúng vào bề mặt của vật thể trên. Tuy nhiên, nếu những chi tiết này không thực sự quan trọng hoặc bạn không muốn mất quá nhiều thời gian cũng như tài nguyên máy sau khi thêm ốc vít lên bề mặt, bạn có thể chọn cách sơn ốc vít sử dụng Alpha Brush vào các vị trí bạn muốn trên Image Textures của vật thể và kết xuất thành hình ảnh Normal Map trong Blender Cycles 2.79.